perpietė


perpietė
per̃pietė dkt. Per̃pietės pri̇̀gulė.

.

Look at other dictionaries:

  • perpietė — per̃pietė sf. (1) Grš, perpietė (1) Ds, Nm, par̃pietė (1) 1. pietų laikas, vidudienis: Vasaros perpietę, kada esti gražios, šiltos dienos, čia, būdavo, susieina visas kaimas A.Vencl. Per̃pietės tai pargydavom namo, kai būdavo šilta LKT188(Gl).… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • lepekiušas — lepekiùšas sm. (2) niekam tikęs žmogus, iširėlis: Tas lepekiùšas man visą perpietę sugaišino Grž …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutraukti — Rtr, ŠT1; R, MŽ, LL171, Ser 1. tr. SD384, R3, MŽ4, Sut, N, M, LL268,328, VĮ, DŽ1, DrskŽ staigiai atidalyti jungtį: Jijė nutraukė par pusę siūlą J. Netrauk virvės, nestipri – nutrauksi NdŽ. Vedu tvartan, bijau, kad pančio nenutraũkt karvė Klt.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuvynioti — K, Š, KŽ, DŽ1 1. tr. R12, MŽ16, N, LL123 ką užvyniotą nusukti, nuvyturti: Verpalus nuo lankčio nuvynioti KI36. Nuvyniok kamuolį siūlų, pamažink, neduok visą siuvikui J. An to reketuko uždedi tolką ir kuo gražiausiai nuvynioji Bsg. Jis nuvyniojo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pastambauti — intr. parinkti stambų, rūgštynių: Tu neik, aš viena pastambausiu Jrb. | refl. tr., intr. J, Jrb: Kai karvės perpiete suguls, galėsi pasistambaut VšR. stambauti; nustambauti; pastambauti; pristambauti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pastovis — 1 pãstovis sm. (1) NdŽ, pastovỹs (3b) Šl, Vkš 1. žr. 1 pastovas 6: Išsprogdinti patrankų pastoviai rš. Ant aukšto pastovio stovi generolo figūra sp. | prk.: Čion ne istorija, tiktai apysaka, ant istoriško pastovio (pamato) parašyta V.Piet. 2.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perpietinis — per̃pietinis, ė adj. (1) perpiete vykstantis, būnantis: Per̃pietinis miegas NdŽ …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perpietis — per̃pietis sm. (1) NdŽ, perpietỹs (3b) žr. perpietė: 1. Par̃piečiu atejau, visi miegta Jdr. Jau pats par̃pietis – reiktų gyvolius parginti Vdk. 2. Pavalgę pietus, vyrai pramigo par̃pietį Grk. Po pusryčių pjovėjai sugulė parpiečio Ar. Parpiečių̃… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perpiečiais — per̃piečiais adv. pietų metu: Ateik perpiete (apypiete, per pogulį), perpiečiais J.Jabl …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pogulis — sm. (1) Lp, Kpč, Lš, pogulỹs (3a) dienos miegas, dienos poilsis, pokaitis, perpietė, apypietė: Pavalgę pavirskit kiek pogulio Vb. Vyrai pogulio suvirto Užp. Aš be pogulio tai negaliu, turiu kiek privirst, ir gana Ut. Pogulio susnūdom Ob. Gulk… …   Dictionary of the Lithuanian Language